طراحی و ساخت

فرقی نداره مهندس عمران باشید یا معماری یا حتی مکانیک , هر ساختمانی که در حال ساخت و درست کردنش هستیم کاربری مسکونی دارد یا اداری یا صنعتی، هر سازه ی ساختمانی به سه بخش سازه , معماری و تاسیسات تقسیم میشود.
در واقع اصول طراحی ساختمان , از هر کاربریی که باشد تقریبا یک چیز است و این مورد دقیقا در اصول اجرای ساختمان هم به همین ترتیب و به همین منوال است. ما برای همه این کارها در کنار شما هستیم از اول تا آخر .