تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی :

پیشرفت های انجام شده در فرایندهای تصفیه آب در طول قرن حاضر از آن چه که قبلا در طی تمام تاریخ رخ داده بیشتر است. به استثنای چند مورد فرایندهای تصفیه بدون اتکابه اطلاعات علمی در مورد اصول عملکردشان و تنها با وسایل اندک برای ارزیابی کمی میزان تاثیر آنها توسعه یافته اند. تنها در طی 20 الی 40 سال اخیر آکاهی های علمی بر فرایندهای تصفیه آب عملا تاثیر گذار بوده است . جالب است بدانید یک تئوری منجر به بروز تغییرات جامع تر وسایل و افزایش کل راندمان چندی در فرایندهای اصلی تصفیه آب گردیده است. فهم مبانی علمی سبب بهتر شدن فرایندها و توسعه راهبردی تصفیه آب گردیده است. تخصص ما تصفیه آب است. ما نمایندگی انحصاری MARTEK ترکیه هستیم.

www.mar-tek.com.tr/

ضد عفونی استخر با دستگاه کلرزن نمکی، فرآیندی است که در آن از محلول آب و نمک (با غلظت 2500 تا 6000 ppm) برای تولید کلر استفاده می شود. دستگاه کلرزن نمکی با استفاده از روش الکترولیز، نمک طعام (NaCl) را به اسید هیپوکلریک (HClO)  و هیپوکلریت سدیم (NaClO) که دو عنصر اکسید کننده و ضد عفونی کننده قوی هستند تبدیل کرده و آن ها را وارد آب استخر می کنند. بنابراین، استخری که با دستگاه کلرزن نمکی ضدعفونی می شود، در واقع یک استخر بدون کلر نیست. بلکه بجای اضافه کردن مستقیم کلر در آن، از الکترولیز نمک، برای تولید کلر استفاده می شود.

کلری که توسط روشهای معمول کلرزنی وارد استخر می شوند، به دو صورت “کلر آزاد” و “کلر ترکیبی” در آب در می آیند. کلر آزاد، موجب ضد عفونی و از بین بردن باکتری ها و میکروارگانیسم ها می شود، اما بخشی دیگر از کلر بجای آنکه صرف ضدعفونی شود، با سایر مواد شیمیایی شروع به ترکیب شدن می کند (کلر ترکیبی). یکی از این مواد شیمیایی که کلر تمایل زیادی به ترکیب با آن دارد، “آمونیاک” است. آمونیاک موجود در آب استخر معمولاً ناشی از ترشحات عرق بدن شناگران و ادرار آنها است. ترکیب کلر با آمونیاک، تشکیل ماده ای به نام “کلرامین” می دهد.  حضور کلرامین در آب استخر، باعث ایجاد بوی زننده کلر و سوزش چشم و پوست شناگران می شود.

وجود میزان قابل توجه کلرامین، به دلیل کمبود کلر آزاد است. لذا، زمانی که مقدار کلرامین زیاد شود، نشاندهنده کمبود مقدار کلر آزاد در آب استخر بوده و می بایست به استخر، “شوک کلر” وارد شود. برای این کار، می بایست میزان استفاده از کلر را بشدت افزایش داده (مثلاً بین 5 تا 10 برابر حالت عادی، به آب کلر اضافه کنیم) و پس از 24 ساعت، سیستم تصفیه استخر را روشن کنیم تا به تدریج میزان کلر کاهش یابد. یکی از مزایای استفاده از دستگاه کلرزن نمکی، این است که با توجه به تولید دائم و پیوسته کلر آزاد، میزان کلرامین تشکیل شده در استخر را کاهش می دهد.

1-(1)
1-(2)
1-(3)
1-(4)
1-(5)
1-(6)
656
9898